България започна преговорите по присъединяване по шест глави

Back

На 28 март 2000 г. в Брюксел се проведе първото заседание на междуправителствената конференция по присъединяването Европейски съюз - България на ниво заместници, председателствано от постоянния представител на Португалия в ЕС г-н Вашку Валенте. Присъстваха постоянните представители на петнадесетте страни- членки на ЕС и директора на дирекция "Разширяване" към Генералния секретариат на Съвета г-н Антти Куосманен и неговия екип. Европейската комисия се беше представена от г-н Енеко Ландабуру, генерален директор на дирекция "Разширяване", от ръководителя на екипа за България г-н Енрико Грило Паскуарели и от членовете на екипа за България.
Г-н Валенте заяви, че Европейският съюз предлага на България да започне преговори по 6 глави:
Глава 16 - Малки и средни предприятия
Глава 17 - наука и изследвания
Глава 18 - Образование, професионално обучение и млади хора
Глава 20 - Култура и политика в областта на аудиовизията
Глава 26 - Външни отношения
Глава 27 - Обща външна политика и политика на сигурност
Основните правила в провеждането на преговорите бяха маркирани в изказването на г-н Ландабуру. Те са:
1. Присъединяването предполага пълното приемане на аки комюнетер, такова каквото е по време на преговорите и пълното му прилагане към момента на приемането на България в европейския съюз.
2. Бързината на прогреса в преговорите ще зависи само от индивидуалната готовност на отделните страни-кандидати.
3. Приключването на преговорите с всяка страна ще стане, когато Съветът прецени, че е постигнат достатъчен напредък и са изпълнени условията за приключване на преговорите
4. Нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено
Българската страна прие предложението за започване на преговорите и предложи писмени позиции освен по тези шест глави, още по две:
Глава 12 - Статистика
Глава 19 - Телекомуникации и информационни технологии.
До края на португалското председателство страната ни има готовност да представи писмени позиции по още 4 глави:
Глава 23 - Защита на потребителите и здравето
Глава 15 - индустриална политика
Глава 5 - Дружествено право
Глава 6 - Политика на конкуренция.
През периода на френското председателство страната ни може да представи писмени позиции по още 5 глави:
Глава 25 - Митнически съюз
Глава 1 - Свободно движение на стоки
Глава 8 - Риболов
Глава 11 - Икономически и валутен съюз
Глава 9 - Транспортна политика

Back