ENG

Potugal EU Presidency 2007

  
      


На 18-19.10. 2007 в с.Рибарица се състоя
Годишната национална конференция
на Европейските информационни мрежи в България за 2007 г

 

 


НАЧАЛО

Евро Инфо Центровете /ЕИЦ/ са създадени през 1987 г. под егидата на Европейската комисия. Координатор на мрежата от Евро Инфо Центрове е Генерална дирекция Предприятия на ЕК. Днес мрежата на ЕИЦ се състои от 283 ЕИЦ, които предоставят информация и оказват съдействие на малките и средни предприятия /МСП/.

Дейността на тази мрежа е утвърдена от Третата многогодишна програма за МСП в ЕС (1997-2000 г.), приета от Съвета на Европа на 9.12.1996 г. В процеса на реализиране на тази програма, бе предприето разширяване на мрежата на ЕИЦ към страните от Централна и Източна Европа. В бъдеще дейността на мрежата ще се определя от Четвъртата многогодишна програма за МПС в ЕС /2001-2006 г./.

Организации-домакини на Евро Инфо Центровете в България са:

ЕИЦ

Организация-домакин

BG805 Българска търговско-промишлена палата - София
BG806 Бизнес информационен и консултантски център - Сандански
BG807 Търговско-промишлена камара – Пловдив
BG808 Търговско-промишлена палата – Враца
BG809 Търговско-промишлена палата – Добрич
BG810 Търговско-промишлена палата – Стара Загора
BG811 Търговско-промишлена палата – Ямбол
BG812 Бизнес център за малки и средни предприятия – Русе

 

 Домакинството на Евро Инфо Центровете е голяма предимство за организациите-домакини, които са неправителствени организации, представляващи и защищаващи интересите на националния бизнес. Евро Инфо Центровете с дейността си и с услугите допълват и обогатяват цялостния пакет от услуги, които организациите-домакини предоставят на българските предприемачи. Освен това домакинството на ЕИЦ ги ангажира да прилагат европейските методи и подходи, както и най-добрите европейски практики, при разрешаването на проблемите, с които се сблъскват българските производители и износители в процеса на приобщаването им към вътрешния европейски пазар.

 

КАРТА НА БЪЛГАРИЯ С ЕВРО ИНФО ЦЕНТРОВЕТЕ

mapbg.gif (4024 bytes)

 

Телефонтът на колцентъра за евроинтеграция към МИ е

(02) 940 77 77