ПРОЕКТ
 


 

 

ELIOS
Интегриран проект за развитие на публичната администрация в България, финансиран от област Сицилия и Министерството на вътрешните работи на Италия. Целта на проекта е стимулиране на инвестиционния процес в България чрез подобряване на координацията между търговските палати и публичната администрация с изграждането на партньорска мрежа. Проектът предвижда укрепване на капацитета на търговските палати чрез провеждане на модулни обучения на персонала на палатите и създаване на специализирани Центрове за услуги в структурата им.

Основни цели:

 • Съживяване и развитие на местната икономическа система чрез използването на най-добрите италиански и регионални предприемачески практики
 • Подкрепа на местната публична администрация с акцент върху бизнес дейности и предприемаческо развитие
 • Подкрепа за развитието на малките и средни предприятия

Основни задачи:

 • Изграждане на партньорска мрежа, координация и сътрудничество
 • Идентификация и анализ на българския административен потенциал
 • Обмен на технологии и добри практики
 • Формиране на обществено-частен мениджмънт
 • Изграждане и откриване на специализирани Центрове за услуги за подпомагане интегрирането на българските фирми във вътрешния пазар на ЕС
 • Мониторинг и оценка на резултатите от проекта

Водещ партньор:
Регионален съвет на провинция ЕНА, Сицилия

Български партньори:

 • Българска търговско-промишлена палата – (Национален координатор)
 • РТПП- Ямбол
 • РТПП- Добрич
 • РТПП – Враца
 • РТПП – Велико Търново
 
   

 Back