ПРОЕКТ
 
 

 

Целта на проекта е да повиши информираността на малките и средни предприятия (МСП) относно въпроси, свързани с екодизайна. Проектът е реализиран от Fraunhofer IZM под егидата на Европейската комисия, DG Enterprise, и включва 17 университета, търговски камари, индустриални асоциации, консултатнти и др.

Основни цели:

  • Предоствяне на информация за екодизайна на МСП, и по-точно: законова регулировка на екодизайна, методология, казуси и най-добри практики
  • Откриване на релевантни за МСП екодизайн казуси от електричния и електронния сектор – успешни бизнес практики, сходни проекти
  • Идентифициране на средства за екодизайн в МСП
  • Идентифициране на подходящи и целеви подходи за подпомагане на МСП в прилагането на екодизайна

Основни задачи:

  • Организиране на работни маси в цяла Европа (28 в 21 страни, с безплатно участие); в рамките им са пояснени основите на екодизайна, поканени са експерти от индустрията, асоциации, университети и властта, които представят местни казуси, инициативи и политики. По време на кампанията са регистрирани 1200 участници
  • Развитие на подходящи мултимедийни материали за обучение, включващи и най-важното от работните маси
 
   

 Back