ПРОЕКТ
 


 

 

Проект B.O.S.S. e продължение на проект BO.R.D.E.R. и преследва същата цел – поощряване и подсилване на бизнес сътрудничеството между малки и средни предприятия в гранични райони на Европейския съюз.

Първоначалната цел на проекта е да се подберат 45 фирми от леката индустрия, които да участват в организираните събития. Фирмите трябва да са от следните сектори – хранителна промишленост, напитки, текстил и облекло, мебели, бизнес услуги.

Постигнати резултати:

  • Брой участващите фирми – 45
  • Голям брой на установяване на полезни контакти и полагане на партньорски връзки между участващите компании
 
   

 Back