ПРОЕКТ
 


 

 

Целта на проект BO.R.D.E.R. (Развитие на граничните райони и икономическо подсилване) е да подпомагне икономическото развитие и контактите между фирмите в граничните региони на страните-членки и страните-кандидатки на ЕС.

Проектът е общоевропейска инициатива, чийто стремеж е да създаде необходимите условия за продуктивна търговска интеграция между съществуващи и бъдещи членове на Европейския съюз, тъй като това е единственият начин за осигуряване на бъдещата икономическа стабилност и просперитет на съюза.

Координатори на проекта са Евро Инфо Център-Венеция Местре към Регионалния съюз на търговските палати на региона Венето в Италия и Евро Инфо Център-Солун към Индустриалната федерация на Северна Гърция. Проектът предвижда организирането на два партенариата във Виченца, Италия и Солун, Гърция.

 
   

 Back