ПРОЕКТ
 

B2Success

 

 

B2success фокусира дейностите си върху установяването на бизнес контакти по време на Хановерския панаир – 2006г, водещ европейски индустриален панаир, с международен бизнес климат и повече от 6000 фирми-участнички, почти половината от тях от чужбина. Евро-инфо центровете (ЕИЦ) и техни асоциирани партньори ще подберат фирми от техните региони (България, Норвегия, Румъния, Турция, ЕС 25) и ще им окажат съдействие преди, по време и след участието им в панаира.

Основни цели:

  • Насърчаване на интернационализацията, растежа и конкурентноспособността на стартиращи и съществуващи малки и средни предприятия (МСП) от металния клъстър.
  • Стимулиране на предприемачеството на МСП и промотиране на обмен на умения между коопериращите си партньори

Специфични задачи:

  • Организиране на участието на 10 фирми от всеки регион, общо 350 участника, в Хановерския панаир - събитие, даващо възможност на предприемачите да развият идеи за потенциално сътрудничество и повишаващо тяхното знание и умения на европейския пазар
 
   

 Back