На 18-19.10. 2007 г. в с.Рибарица се състоя Годишната национална конференция на Европейските информационни мрежи в България за 2007 г. България

На 18-19.10.2007 г. се проведе ежегодната конференция за 2007г. на европейските информационни мрежи . Целта на събитието, организирано от Евро Инфо Центъра към БТПП , б е обмяна на опит, идеи и добри практики за повишаване на информираността на българските граждани относно техните права и задължения в ЕС.

В двудневната среща взеха участие над 50 представители на Евро Инфо Центровете и на останалите европейски мрежи в страната.

В к онференцията участва Р ъководителят на Представителството на ЕК в България – Н. Пр. Майкъл Хъмфрис, а за лектори бяха привлечени изтъкнати експерти от М инистерски съвет , М инистерство на околната среда и водите , Представителството на ЕК в България и представители на участващите организации.

.

 Back