ENG

9-10.03.2000 - Семинар за журналисти - гр. Ловеч

На 9-10.03 в гр.Ловеч беше проведен семинар за журналисти, в който взеха участие над 20 представители на централни, регионални и местни медии. Той прие формата на дискусия, в която всеки участник има възможност да изрази своето виждане и да зададе конкретни въпроси към лекторите - представители на Делегацията на ЕК в България, на дирекция "Европейска интеграция" към Министерски съвет, на Института за европейски изследвания, на ЕИЦ-мрежата. Обсъдени бяха актуални теми - преимуществата и изискванията, които поставя пред България присъединяването към ЕС, досегашния напредък на България в преговорите, възможностите и условията за кандидатстване за различни европейски програми, функциите и основните дейности на Евро Инфо Центровете в България и Европа, ролята и отговорността на журналистите за коректното отразяване и коментиране на тази тематика, както и конкретни проблеми, с които се сблъскват малките и средни предприятия в България.
Back