31.05. - 01.06.2001г. - Семинар в "Албена" за напредъка на преговорите с ЕС

На 31.05.2001г. и 01.06.2001г. Евро Инфо Център-София с подкрепата на Евро Инфо Център-Добрич организира в "Албена" поредния семинар за журналисти по главите на преговорите с ЕС.

Велислава Бакова и Васил Станев от Министерството на финансите запознаха аудиторията с напредъка по главата "Свободно предоставяне на услуги".

Александър Евтимов, директор на дирекция "Европейска интеграция, международни отношения и международни програми" в Министерство на труда и социлната политика представи работата по главите "Социална политика и заетост" и "Свободно движение на хора".

Лектори на семинара бяха също Джовани Ди Джироламо, първи секретар на Делегацията на ЕС в България и Председателят на Евроклуба Тиери Липерт.

 

 Back