ENG

30.03.2000 - Редовна среща на Евроклуба

На 30.03.2000 в Българската търговско-промишлена палата се проведе редовно заседание на Евроклуба, на което бяха обсъдени някои организационни въпроси, свързани с по-нататъшната му дейност. В срещата взеха участие 19 от членовете на клуба, подбрани на представителен принцип - 4 журналисти, 3 бизнесмена, 3 представители на Делегацията на ЕК, 3 служители от държавни ведомства, 2 представители на неправителствени организации, 1 представител на Агенцията за малки и средни пердприятия, 2 представители на ЕИЦ-мрежата и 1 представител на БТПП. Избран беше Управителен съвет на Евроклуба и беше набелязана програма за дейността му за следващите 6 месеца.
Back