26-27.04.2001г. - Семинар в Пловдив за напредъка на преговорите с ЕС

На 26 - 27.04.2001г. Евро Инфо Център-София с подкрепата на Евро Инфо Център-Пловдив организира в Пловдив втория от серията семинари за журналисти по главите на преговорите с ЕС. Разгледани бяха Глава 15 "Индустриална политика", Глава 4 "Свободно движение на капитали", Глава 7 "Земеделие" и Глава 8 "Рибно стопанство".
Лектори бяха Ели Анави, директор на дирекция "Предприсъединителни фондове, анализ и координация на интеграционните процеси" в Министерство на икономиката, Борислав Шулев, началник отдел "Европейска интеграция и международни споразумения" в Министерство на финансите, Маргарита Михайлова, директор на дирекция "Европейска интеграция" в Министерство на земеделието и горите и Иван Форшинов от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
В семинара взеха участие също първият секретар на Делегацията на ЕС в България Джовани Ди Джироламо и Председателят на Евроклуба Тиери Липерт.

 

 Back