ENG

25.02.2000 - Презентация на Евро Инфо Център-Пловдив

На 25.02.2000 в галерия "Ромфея"-гр. Пловдив беше направена презентация на Евро Инфо Център-Пловдив като част от предвиденото в програмата на Евроклуба популяризиране на дейността на ЕИЦ мрежата в България. Председателят Еджидио Канчиани представи накратко основните цели и функции на Евроклуба, както и ролята на Евро Инфо Центровете за подпомагане на малкия и среден бизнес и неговото адаптиране към изискванията на единния европейски пазар. Присъстваха представители на Делегацията на Европейската Комисия и журналисти от няколко софийски медии, както и голям брой местни журналисти, бизнесмени и представители на различни организации за подпомагане на бизнеса (Търговско-промишлена палата-Пловдив, Бизнес-център за малки и средни предприятия, Асоциация на българо-руските бизнес-клубове и др.), които също се присъединиха към Евроклуба.
Back