12.07.2007 - Срещата на Евроклуба при БТПП по повод поемането на председателството на ЕС от Португалия


 Back