31.05.2005 - Среща на Евроклуба при БТПП

На 31.05.2005 г. се проведе поредната среща на Евроклуба при БТПП на тема “България в Обединена Европа – финансови инструменти на регионалната политика на ЕС”.

Г-н Белин Моллов, Зам. министър на регионалното развитие и благоустройството запозна участниците в срещата с поетите ангажименти в областта на регионалната политика в Договора по присъединяване и особено голямо внимание отдели на ролята на бизнеса при усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и на значението на принципа на публично-частното партньорство в този процес.

Н. Пр. г-н Фернандо Ариас, посланик на Кралство Испания, сподели опита на страната си, като страна, традиционна членка на ЕС, доказала значителни успехи в тази област, в усвояването на европейските фондове. Той се спря на положителните резултати за икономиката на страната му от членството в ЕС.

Н. Пр. г-н Петр Докладал, посланик на Чешката република, запозна присъстващите с опита на Чехия, като новоприета страна-членка, в усвояването на фондовете, като се спря на основните предизвикателства е трудности, с които са се сблъскали чешките предприемачи през първата година от присъединяването.

В срещата взеха участие предприемачи, посланици и търговски представители на страните-членки и страните-кандидатки, политици и журналисти, членове на Евроклуба.


 Back