29.11.2004 - Среща на Евроклуба при БТПП "Българският бизнес в разширена Европа"

На 29 ноември 2004 г. Евро Инфо Центърът при БТПП организира поредната среща Евроклуба при БТПП, посветена на годишнината от присъединяването на Евроклуба към международната мрежа на Европейските клубове и на възможностите и предизвикателствата пред българския бизнес да се интегрира в Обединена Европа.

На срещата присъстваха представители на предприемачеството и на браншовите организации, на Евро Инфо Центровете и на останалите мрежи на ЕС за подпомагане европеизацията на бизнеса, посланиците и търговските представители на страните-членки и страните-кандидатки на Европейския съюз, заместник министри и други представители на публичната администрация, пряко ангажирани в процеса на евроинтеграция, както и журналисти, членове на Евроклуба.

Трите акцента на срещата бяха перспективите за развитие пред разширения ЕС в контекста на изпълнението на Лисабонската стратегия, т.е. какъв ще бъде Евросъюза, към който България ще се присъедини, какви са реалните възможности България да стане член на ЕС и българският бизнес да устои на конкурентния натиск, и каква е подготовката на българското предприемачество за достойно посрещане на това предизвикателство.

Н.П. баронеса Ван Линден, посланик на Кралство Холандия представи и коментира междинния доклад по изпълнението на Лисабонската стратегия, подготвен от екипа на бившия премиер на Холандия - г-н Вим Кок, като по-подробно се спря на предложените инструменти за ускоряване темповете на развитие на европейската икономика.

Г-н Х. Хагшпил, съветник по развитието на частния сектор в Делегацията на ЕК, направи оценка на реалните възможности в началото на 2007 г. страната да се присъедини към семейството на европейските народи, като първата стъпка за това е признаването от ЕС, че България е страна с действаща пазарна икономика. Г-н Хагшпил подчерта, че основното предизвикателство пред българския бизнес за посрещането на конкурентния натиск е продуктите да отговорят на европейските изисквания за качество, безопасност и екосъобразност и че именно в това отношение БТПП оказва най-голямо съдействие с предоставяните от нея информация и услуги.

Г-н Божидар Божинов представи резултатите от проучването на Европалати, в което участва и БТПП, за подготовката на българските предприемачи за присъединяване към Евросъюза, като наблегна на факта, че само 10% от фирмите имат готовност за присъединяване, а 41% още не са започнали подготовката си, както и че 82% от тях не са направили разчети колко ще им струва това, а 18% са преценили, че средната сума ще е около половин милион евро. Г-н Божинов подчерта, че времето напредва и предприемачите не трябва да отлагат започването на подготовката си и предложи бизнесът да проявява по-голяма активност в търсенето на информация и да се обръща към БТПП и ЕИЦ за активно съдействие в процеса на подготовката им. Back