ENG

19.05.2000 - Среща-разговор "Разширяване на Европейския съюз и предизвикателствата за малките и средните предприятия в процеса на присъединяване"

 

На 19.05.2000 в Българска търговско-промишлена палата се проведе среща-разговор между представители на браншовите организации и на институциите, ангажирани пряко с присъединяването на България към Европейския Съюз. В срещата взеха участие Еджидио Канчиани и Тиери Липерт от Делегацията на ЕК, Ирена Петрунова от Агенцията за малки и средни предприятия, Юлиана Николова и Живка Станева от Дирекция "Европейска интеграция" към Министерски съвет, а също така и Дънкан Спаркс от Генерална дирекция "Разширяване" на ЕК, координатор на програма ФАР за България и Евелин Ханиа, координатор за България в Генерална дирекция "Предприятия" на ЕК. Те обсъдиха с представителите на браншовите организации реалните проблеми, пред които е изправен бизнесът в България, както и предимствата и предизвикателствата пред малките и средни фирми по пътя им към обединена Европа.
Back