19-20.03.2001 - Семинар за напредъка на преговорите с ЕС

180101.jpg (30 KB)

На 19.03.2001 и 20.03.2001 Евро Инфо Център-София с подкрепата на Eвро Инфо Център-Сандански организира в гр. Сандански семинар за журналисти относно напредъка, постигнат от България по четири от главите за преговори с ЕС:

  • Глава 23 "Защита на потребителя";
  • Глава 16 "Малки и средни предприятия";
  • Глава 1 "Свободно движение на стоки";
  • и Глава 22 "Опазване на околната среда".

Лектори бяха г-н Емил Алексиев, началник отдел "Защита на потребителя" в Министерство на икономиката, г-жа Марга Куцарова, главен юрисконсулт на Агенцията за малки и средни предприятия, г-жа Силвана Любенова, директор на дирекция "Европейска интеграция" в Министерство на икономиката, г-ца Живка Станева от дирекция "Евроинтеграция" на Министерски съвет и г-жа Светла Жекова от Министерство на околната среда и водите.

Присъстваха 49 журналисти от региона и страната, както и представители на мрежата на българските Евро Инфо Центрове.

Презентациите на лекторите бяха последвани от оживени дискусии с много въпроси и коментари, породени от актуалността и важността на разглежданите теми.

 

 Back