Предизвикателствата към България в процеса на присъединяване към ЕС.

180101.jpg (30 KB)

"България е сред страните-кандидатки за членство в ЕС, с най-голяма подкрепа от своето общество, но не съм сигурен че всички ясно разбират какво означава това". Това заяви посланикът на Евросъюза у нас Жак Вюненбюрже на среща на Евроклуба към БТПП и шведския посланик Стен Аск на 18 януари. Процесът трябва да се обсъжда прозрачно, но усилията за членство не бива да са за сметка на реалното икономическо и социално положение в България, смята още Вюненбюрже.

Основните приоритети по време на шведското председателство на ЕС са тъй наречените три "Е"-та. Това са разширяването на Съюза (Enlargement), заетостта (Employment) и околната среда (Environment). Бизнескооперирането между Еврозоната и Русия ще бъде също една от главните задачи. В тази връзка Европейският съюз ще публикува Бяла книга за политиката на Съюза в развитието на отношенията с Русия и страните от Черноморския регион, съобщи Стен Аск.

Българските селскостопански производители не трябва да очакват субсидии от Европейския съюз. Тенденцията в Еврозоната е към преразглеждане на селскостопанската политика и намаляване на субсидиите, заяви Жак Вюненбюрже. Според посланикът на ЕС в България е необходимо да се намалят производствените мощности в стоманодобивните предприятия, тъй като пазарът в Европа вече е разпределен по квоти.

В бюджета за тази година не са предвидени достатъчно средства за укрепване на съдебната ни система, смята Стен Аск. Европейското законодателство трябва да се приложи изцяло и България се справя добре с този процес. Изоставаме единствено с практическото приложение, защото липсват стабилни структури и е необходимо професионално обучение, заяви посланик Аск. Според Вюненбюрже България не може да си позволи да направи всички инвестиции изведнъж, но трябва да има политическа воля да се промени начинът на управление на съдебната система и митниците.

 

 Back