Семинар за представяне на Евро Инфо Център-Ямбол

Евро Инфо Център - Ямбол организира представяне на дейността си на 15.06.2000 в Бизнес-залата на ресторант "Тунджа" - Ямбол като част от предвиденото в програмата на Евроклуба популяризиране на дейността на ЕИЦ мрежата в България.
В мероприятието като гости участваха областния управител г-н Христов, зам.-областния управител г-н Георгиев, кмета на община Ямбол г-жа Хаджигеоргиева и кмета на община Тунджа г-н Цветков, както и г-н Илиас Кокинос, представител на Специалната подготвителна програма на ЕС за България. В семинара за представяне дейността на Евро Инфо Център - Ямбол и Евроклуба участваха представители на медиите от региона, предприемачи и представители на неправителствени организации.
Мероприятието се организира с цел представяне основните цели и функции на Евроклуба, както и ролята на Евро Инфо Центровете за подпомагане на малкия и среден бизнес и неговото адаптиране към изискванията на единния европейски пазар.

Семинар за предприсъединителните фондове на ЕС за България - ИСПА, САПАРД

Евро Инфо Център - Ямбол организира семинар на тема "Предприсъединителните фондове на ЕС за България и тяхното значение за регионалното икономическо развитие" на 15 юни т.г. в град Ямбол.
Целта на семинара е запознаване на бизнес средите, местното управление и обществеността с предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА - програма за инфраструктурно развитие, САПАРД - програма за развитие на селскостопанските райони, Специална подготвителна програма.
В семинара като лектори участваха г-н Кокинос, консултант по Специалната подготвителна програма на ЕС и г-жа Димитрова - директор на фонд "Земеделие" - град Ямбол.
Пред участниците бяха изяснени възможностите, които различните програми предоставят за местните предприемачи, критериите за оценка и финансиране на проекти.

 Back