ENG

12.05.2000 - Семинар "Източници на финансиране от ЕС за малки и средни предприятия" - гр.Пловдив

На 12.05.2000 в рамките на Пловдивския панаир беше проведен семинар на тема "Източници на финансиране от ЕС за малки и средни предприятия". Общите насоки в развитието на малкия и среден бизнес представи Ирена Петрунова от Агенцията за малки и средни предприятия. Служители от Европейската банка за възстановяване и развитие, Българо-американската кредитна банка и други финансови институции запознаха участниците с условията за кандидатстване за заеми от кредитните линии за малки и средни предприятия, а Ингрид Шикова от Центъра за европейски изследвания и Зоя Дамянова от Европейския иновационен център очертаха възможностите, които предоставят програма "Европартньорство" и Петата рамкова програма за технологично развитие. В семинара взеха участие служители на Делегацията на ЕК, на Евро Инфо Центровете, журналисти и представители на малкия и среден бизнес в региона. Особено голям интерес проявиха представителите на бизнеса, които обсъдиха конкретни проблеми по процедурите за кандидатстване за банково кредитиране, както и възможностите и ограниченията, свързани с европейските програми.
Back