10.05.2001 - Семинар "Програма САПАРД - възможности за финансиране"

На 10.05.2001 по време на пловдивския панаир Евро Инфо Център-София и Евро Инфо Център-Пловдив организираха по линия на Евроклуба втори семинар, посветен на програма САПАРД.

Лектори бяха Джан Паоло Капонера, програмен мениджър за секторите селско стопанство и риболов в Делегацията на ЕК в България, който представи реализираните до момента стъпки за стартиране на програмата в България и Нина Йолова и Милен Милев от ДФ "Земеделие", които запознаха аудиторията с процедурите за кандидатстване, необходимите документи и основните насоки за разработването на бизнес-планове.

Председателят на Евроклуба Тиери Липерт очерта затрудненията, свързани с получаването на банкови заеми от кандидатите и необходимите стъпки за улесняване на достъпа им до финансиране.

 

 Back