ENG

08.06.2000 - Д-р Йорг Мителстен Шайд, Председател на Европалати: "България може да избере за приоритет транспорта"

806.jpg (10196 bytes)

По покана на БТПП в София на еднодневно посещение беше Председателят на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати/Европалати/ д-р Йорг Мителстен Шайд. "Предизвикателствата на европейския пазар за българските предприемачи - производители и търговци и ролята на търговско-промишлените палати" - това беше темата на срещата,организирана от БТПП и Евроклуба.

Д-р Шайд се спря на ролята на търговско-промишлените палати като посредник в почтения бизнес и на Европалати като официален говорител на малките и средни предприятия пред европейските институции.Членове на Европалати са над 1400 палати от 33 европейски страни и Израел.Те представляват повече от 11 млн.фирми, 95 % от които са малки и средни.

Европалати действат и като политическа институция. Европейската комисия търси мнението на малките и средните предприятия чрез мрежата от палати, които обединяват. В лицето на асоциацията другите европейски институции също търсят партньор.Така накратко д-р Шайд очерта ролята на търговско-промишлените палати.

Д-р Шайд се спря накратко и на проблемите пред България. Страната трябва да приеме 20 хиляди нормативни разпоредби, а веднъж приети, върху спазването им ще се спазва и контрол. 80% от износа на България се дължи на селскостопанска продукция, а екодвиженията в страните членки са силни и това може да се окаже проблем за България. Унгария имаше подобна структура, но тя промени приоритетите си - пренасочи се към високите технологии, софтуера, услугите. Според д-р Шайд България има възможност да развие приоритетно транспорта. Германското правителство прогнозира 30% ръст в тази област за следващите няколко години, а Европейската комисия - 60%.

Председателят на Европалати се срещна с Президента Петър Стоянов и Министър-председателя Иван Костов.

Визитата на д-р Шайд беше оценена от президента като като важен знак, който ще окуражи българските бизнесмени. "Радвам се, че в лицето на БТПП, Европалати намират добър партньор. Дребните бизнесмени все още срещат поблеми с боравенето с нови технологии и информации. Тук помощта на БТПП е от огромно значение", каза Петър Стоянов.

Министър-председателят прояви интерес към улесняването на електронната търговия в България. Председателя на БТПП Божидар Божинов го увери, че предприемачите могат да получат необходимата им информация и квалификация, както в Центъра за електронна търговия към палатата, така и от осемте Евро Инфо Центъра в страната, 6 които са в структурите на БТПП и на регионалните търговско-промишлени палати.
Back