Първа годишнина на Евроклуба.

180101.jpg (30 KB)

На 08.02.2001 БТПП тържествено отбеляза първата годишнина на Евроклуба към палатата, създаден по инициатива на Евро Инфо Център-София и с подкрепата на Генерална Дирекция "Предприятия" на Европейската Комисия. Присъстваха много от основателите на клуба, както и от по-новите му членове - политици и представители на неправителствени организации, ангажирани пряко с въпросите на евроинтеграцията, посланици на страните-членки на ЕС, бизнесмени, журналисти. Кратък преглед на постигнатото до момента от Евроклуба направиха неговият председател г-н Тиери Липерт и зам.-председателката г-жа Мария Матева.

 

 Back