03.07.2001г. - Среща на Евроклуба към БТПП с белгийския посланик Едмонд Де Вилде

"Безпроблемното въвеждане на еврото ще е основна задача по време на белгийското председателство на Евросъюза", каза посланик Едмонд Де Вилде на среща, организирана от Евроклуба към БТПП. На първата публична изява, след поемането на ръководството , посланикът представи програмата на белгийското председателство и залегналите в нея приоритети. Според Де Вилде е от особено значение българските стопански среди да се запознаят с новите инструменти за въвеждането на единната европейска валута.
Опазването на външните граници на Европейския съюз от 25 държави е другата обща задача на сегашните страни-членки и кандидатките за членство. Според белгийския посланик по този начин активно ще се противодейства на международната престъпност, контрабандата на наркотици и незаконния трафик на хора. В подкрепа на тази инициатива в Евросъюза вече се говори за създаването на нов орган "Еврожюст", който ще действа и в 25 страни- бъдещи членки на общността. Целта на институцията е да предотвратява неспазването на националното правосъдие в отделните страни, обясни Де Вилде, и допълни, че България вече активно участва в подготовката.
По време на белгийското председателство ще бъде създаден още един нов орган- по хранителните продукти. Темата за храните е особено актуална след кризата с "луда крава" , затова е необходимо да бъде учреден такъв орган. Той ще действа по подобие на американската организация по храните и ще гарантира безопасността и качеството на хранитерните продукти в Европейския съюз.
"За нас са от особено значение въпросите за стабилността на икономиката, ускорените преговори с ЕС и запазването на младите хора в България", каза председателят на БТПП Божидар Божинов. " Смяната на ръководството в България съвпада с тази в ЕС и ние очакваме нови моменти, както в самата Европейска общност, така и в нашето вътрешно развитие", допълни Божинов. Председателят на Палатата очаква задълбочаване на двустранните бизнесотношения. Белгия заема второ място в списъка на чуждестранните преки инвеститори с близо 400 милиона долара, които съставляват 10,5% от общите вложения в България.

 

 Back