ENG

АДРЕСИ

Актуализация - 24.04.2007 г.

Евро Инфо Център - София (BG 805)
Българска търговско-промишлена палата
ул. Парчевич, 42
София 1058
Директор: Беата Папазова
тел.: (02) 980 21 89
факс: (02) 988 50 67
e-mail : eic@bcci.bg
web site: http://www.eic.bcci.bg
Евро Инфо Център - Добрич (BG 809)
Търговско-промишлена палата - Добрич
ул. България, 3
Пощ. кутия 182
Добрич 9300
Директор: Татяна Гичева
тeл.: (058) 60 14 72, 60 14 71, , 60 14 35
факс : (058) 60 14 34
e-mail: cci@dobrich.net, eicbg809@cci.dobrich.net
web site: http://www.cci.dobrich.net
Евро Инфо Център - Сандански (BG 806)
Бизнес информационен и консултантски център – Сандански
пл. България, 1
Сандански 2800
Директор: Ани Симеонова
тел.: (0746) 3 05 49
тел./факс: (0746) 3 24 03
e-mail: bg806.Sandanski@fcis.cec.eu.int
web site: www.bicc-sandanski.org/eicbg806
Евро Инфо Център – Стара Загора (BG 810)
Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Пощ. кутия 122
ул. Г.С. Раковски, 66
Стара Загора 6000
Директор: Красимира Соколова
тeл.: (042) 62 60 33, 62 62 97, 3 97 26
факс : (042) 62 60 33
e-mail: eic@chambersz.com
web site: http://www.chambersz.com/eic/
Евро Инфо Център - Пловдив (BG 807)
Търговско-промишлена камара - Пловдив
ул. Самара, 7, ет.3 офис 12
Пловдив 4003
Директор: Ангел Хронев
тeл.: (032) 90 89 99, 90 89 98
факс: (032) 90 89 83
GSM централа -  (088) 952 04 37
e-Mail: bg807eic@plovdiv-chamber.org
web site: http://www.plovdiv-chamber.org
Евро Инфо Център - Ямбол (BG 811)
Търговско-промишлена палата - Ямбол
ул. Раковски, 1A
Пощ. кутия 291
Ямбол 8600
Директор: Нели Кадиева
тeл.: (046) 66 29 39
факс: (046) 66 50 11
e-mail: ycci@bsbg.net
web site: www.euroinfo-yambol.com
Евро Инфо Център - Враца (BG 808)
Търговско-промишлена палата - Враца
ул. Христо Ботев, 24
Пощ. кутия 267
Враца 3000
Директор: Илияна Филипова
тeл.: (092) 66 02 71, 66 02 73, 66 55 09
факс: (092) 62 63 08
e-mail: ccr-vr@bitex.com
web site: http://cci-eic-vratsa.bitex.com/eic/, http://www.cci-vratsa.org/
Евро Инфо Център - Русе (BG 812)
Бизнес-център за подпомагане на малки и средни предприятия
ул. Църковна независимост, 16
Пощ. кутия 203
Русе 7000
Директор: Христина Каспарян
тeл.: (082) 82 14 69, 82 14 71, 83 41 08
факс: (082) 83 41 73
e-Mail: eic@rousse.bg
web site: http://www.eic.rousse.bg

Back